Anmälan sports camp

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Personnummer(obligatorisk)

Jag har följande funktionsnedsättning (obligatorisk):

Jag sitter i rullstol

Ja

Nej

Allergier

Speciella behov

Önskemål storlek T-shirt (obligatorisk)

Deltagande vid följande Sports Camp, vänligen kryssa i:

Valjeviken

Assistent/anhörig medföljer

Ja

Nej

Assistent/anhörig önskar kost under arrangemanget (500 kr extra faktureras)

Ja

Nej

Assistent/anhörig namn

Allergi hos assitent/anhörig

Faktureringsadress deltagare (obligatorisk):

Faktureringsadress assistent/anhörig (om den skiljer sig från ovan):

Målsman godkännande

Jag har godkännande från målsman eller är själv myndig.