Kostnadsfria föreläsningar och uppvisningar:

11.30 Öppningstal av tf landshövding Malin Almqvist, Speakers Corner

12.00 Uppvisning samt prova-på-aktiviteter tillsammans med Calmif, Aktivitetsytan

12.15 Att leva med tvångsyndrom, Malin Ovesson, Speakers Corner

Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är att leva med sitt tvångssyndrom.  Vi får bland annat inblick i hennes skrämmande och orofyllda tankar, som ofta handlar om att skada eller till och med råka döda någon. Vi får även se några av de tvångshandlingar som hon ägnar sig åt.  En intressant och inlevelserik föreläsning av Malin Ovesson.

13.00 Uppvisning av Svenska Service och signalhundsförbundet, Aktivitetsytan

Kom och upplev de skickliga servicehundarna i denna uppvisning av Svenska Sverige- & Signalhundsförbundet. Förbundet testar, utbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer och assistanshundsekipage. Under uppvisningen får vi ta del av vad hundarna kan hjälpa till med i vardagen, till exempel att dra av vantar eller öppna dörrar. 

13.30 Resa med rulle, Annika Zetterlund, Speakers Corner

Många är rädda för att resa och tror det är besvärligt, men så är det inte! Annika Zetterlund har MS sedan början på 80-talet och sitter i rullstol. Hon kommer att prata om resor, träning och vilken frihet det är att rulla utmed en strandpromenad en tidig morgon i Spanien. Kom och lyssna på Annikas erfarenheter!

13.45 Uppvisning av rullstolstennis med prova-på-aktivitet, Aktivitetsytan

14.00 Vad händer inom aktuell funktionshinderpolitik? Linda Pastorek, Myndigheten för delaktighet, Speakers Corner

15.00 Funktionsnedsättning och sexualitet, Anna Hallgren

En övergripande föreläsning om funktionsnedsättning och sexualitet.

15.30 Landstingets webbplats och e-tjänster på 1177.se – allt för din hälsa, Landstinget i Kalmar län, Speakers Corner

16.00 Information om och uppvisning av Freewheel, Kalmar kommun, Aktivitetsytan

 

 

Läs mer

Visa mindre

Kostnadsfria föreläsningar och uppvisningar:

10.00 - 12.00 Uppvisning av brandbil, framför entrén till Kalmar Sportcenter

10.30 Ett knäpptyst helvete - Eric Bergström, Speakers Corner 

Eric Bergström är expert inom psykisk ohälsa. Han har levt medsocial fobi i över 15 år och driver idag Ångestskolan, Sveriges största utbildningssida inom psykisk ohälsa med över 20 000 följare på Facebook. I  föreläsningen ”Ett knäpptyst helvete” får du ta del av Erics bakgrund med stamning, sociala rädslor och självskadebeteenden samt hur han tagit sig ur den mörka spiralen.

11.00 Uppvisning av Svenska Service och signalhundsförbundet, Aktivitetsytan

Kom och upplev de skickliga servicehundarna i denna uppvisning av Svenska Sverige- & Signalhundsförbundet. Förbundet testar, utbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer och assistanshundsekipage. Under uppvisningen får vi ta del av vad hundarna kan hjälpa till med i vardagen, till exempel att dra av vantar eller öppna dörrar. 

11.30 Allmän genomgång av LSS, Maria Pålhammar, LSS-konsult, Speakers Corner

Maria Pålhammar arbetar  som konsult inom LSS-området med rådgivning och utbildning. LSS ställer höga krav på handläggare, enhetschefer och omsorgspersonal. Det är därför viktigt med kunskaper om lagen samt förståelse för syfte och mål för att kunna utföra ett rättssäkert arbete. Föreläsningen ger en allmän genomgång av LSS och dess praktiska tillämpning med extra fokus på personlig assistans.

12.00 Information om och uppvisning av Freewheel, Kalmar kommun, Aktivitetsytan

12.20 Jag vill leva, inte överleva, Lovisa Fransson, Speakers Corner

Hade Lovisa fått bestämma hade hon inte haft assistans idag, hade Lovisa fått välja hade hon klarat av sina grundläggande behov själv. Nu kan hon inte det och vill ändå leva livet fullt ut som andra unga vuxna. Under denna stund får ni höra om hur Lovisa tycker det är att leva med assistenter, hur det var att kämpa för rätten till något som ibland är jobbigt att ha. Hur det är att vara en självständig och driftig person som samtidigt måste rättfärdiga sitt beroende av andra för en tredje part för att ”slippa leva som en pensionär med hemtjänst när innan jag fyllt 30, som tur är slipper jag kämpa ensam”. 

13.15 Anhörigstöd, Birgitta Olofsson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Speakers Corner

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar på uppdrag av regeringen att driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Nka ska bidra till högre kvalitet och produktivitet inom anhörigområdet. I uppdraget ingår att stödja implementering av anhörigstöd, utveckling av metoder och verktyg, kunskapstransformation och kunskapsutbyte, att vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare. Inom området Anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning har Nka skapat ett kunskaps- och anhörigstöd för föräldrar och anhöriga till barn, unga och vuxna med en kombination av rörelsehinder, utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning i kombination med medicinska problem.

13.15 Fysisk aktivitet i vardagen, Jessica Söderborg, Fysioterapeut, Landstinget i Kalmar län,  Aktivitetsytan

14.15 Runda-bordet-samtal med politiker, Speakers Corner

Kalmar kommun och Kalmar Cityförening arrangerar en runda-bordet-diskussion med politiker angående tillgänglighet, funktionsnedsättning m.m. Deltagande politiker är:

Dzenita Abaza (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)
Carl Henrik Sölvinger (L)
Kajsa Hedin (M)

Konferencier: Björn Morthensen, Kalmar cityförening

 

Läs mer

Visa mindre

Utbildningarna är för yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning, politiker och beslutsfattare. Kostnad: 300 kr per dag exkl moms, oavsett antal utbildningspass. Anmälan krävs. Churchill var inte heller klok är kostnadsfri!  Anmäl dig här

10.30 Churchill var inte heller klok, Östra Teatern, Utbildningslokalen. OBS! Kostnadsfri! Anmälan krävs! 

Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i över 50 procent. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och bemanningsfirmor har tagit över och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas!

12.00 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Lina Pastorek, Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet presenterar en övergripande bild av konventionen och dess innehåll, med särskilt fokus på

  • Vad betyder skyldighetsbärarare och rättighetsbärare i sammanhanget?
  • Vad innebär konventionen för självbestämmande och inflytande?
  • Vilka kopplingar finns mellan mänskliga rättigheter och funktionshinderspolitiken?

14.00 Diskriminering och funktionsnedsättning, Annika Jyrwall Åkerberg, IURIS HUMANI, Human Rights Consulting

Vilka är de svenska diskrimineringslagarna och hur relateras dessa till människor med funktionsnedsättning? Utbildningen beskriver flera olika former av diskriminering med hjälp av konkreta exempel. Avslutas med frågestund. 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Utbildningarna är för yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning, politiker och beslutsfattare. Kostnad: 300 kr per dag exkl moms, oavsett antal utbildningspass. Anmälan krävs. Anmäl dig här

09.00 Tydliggörande pedagogik vid NPF (TEACHH), Lousie Ardoris, Nimbusakademien (45 min)

”Tydliggörande pedagogik vid NPF” handlar om strategier, visulla hjälpmedel och förhållningssätt när vår kommunikation inte räcker till, när personerna vi möter blir överbelastade, eller när bilden de har i huvudet inte stämmer överens med verkligheten. Tydliggörande pedagogik kan vara bron som gör att vi når fram till varandra.

10.00 Funktionsnedsättning och sexualitet, Anna Hallgren (45 min)

Anna Hallgren är socionom, sexualpedagog, coach och föreläsare. Anna har mångårig erfarenhet av att arbeta med sex och samlevnadsfrågor inom särskolan, både inom träningsskola och grundsärskola samt med elever med högfungerande autism och NPF inom grundskolan.

Anna har även erfarenhet och arbetat med sex och samlevnadstemat för elever med fysiska funktionshinder . När Anna har haft utbildningsdagar för dessa elever och för personal och föräldrar till rörelsehindrade elever har Anna delat med sig av sina egna personliga erfarenheter kring sexualitet och funktionsnedsättning då Anna själv har ett medfött rörelsehinder.

11.00 Vem har rätt till tillgängliga medier och hur arbetar man läsfrämjande inom LSS? Lovisa Karlsson Kjellin, Myndigheten för tillgängliga medier (45 min) 

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, arbetar för allas demokratiska rättighet till böcker och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Ibland behövs det förmedlare, läsombud, för att rättigheten och möjligheten att ta del av tillgängliga medier ska bli verklighet. Lovisa Karlsson Kjellin, handläggare på MTM, berättar om myndighetens uppdrag och arbete med läsombudsverksamhet.

13.30 Bemötande, Susanne Jessen, S. Jessen Handledning & Utbildning (45 min)

Föreläsningen tar upp följande områden:

• Att individens perspektiv alltid måste vara utgångsläget.

• Vad är livskvalité och vem avgör?

• Hur det egna bemötandet får konsekvenser för personen med funktionsnedsättning.

• Vikten av att byta utsiktstorn.

• Vems behov styr?

• Etiska dilemman som vi möter i det vardagliga arbetet.

Föredragshållare är Susanne Jessen, pedagogisk handledare och utbildare och har sedan slutet av 70-talet arbetat i olika verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Hon har tidigare arbetat i Kalmar kommun som pedagogisk assistent, enhetschef och pedagogisk handledare. Sedan 1998 har Susanne arbetat för Utbildningscenter Autism.

Susanne är väldigt engagerad i ämnena bemötande och etik och vikten av att väcka frågeställningen ”För Vems Skull?” Susannes engagemang är att arbeta för att den enskilde individen ska få livskvalité i ett livsperspektiv!  Och att verkligen ta den enskildes perspektiv!

 

 

Läs mer

Visa mindre