Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter 

Beställ kostnadsfri entrebiljett här

13.00 - 13.45 Malin Ovesson - Leva med tvångssyndrom Speakers Corner

Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är att leva med sitt tvångssyndrom.  Vi får bland annat inblick i hennes skrämmande och orofyllda tankar, som ofta handlar om att skada eller till och med råka döda någon. Vi får även se några av de tvångshandlingar som hon ägnar sig åt.  En intressant och inlevelserik föreläsning av Malin Ovesson.

14.00 Sagohörna med Sofi Poulsen, författare, monter nr 1  INSTÄLLD PGA SJUKDOM!!

14.30 - 15.00 Uppvisning av service- och signalhundar, Aktivitetsytan

Kom och upplev de skickliga servicehundarna i denna uppvisning av Svenska Sverige- & Signalhundsförbundet. Förbundet testar, utbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer och assistanshundsekipage. Under uppvisningen får vi ta del av vad hundarna kan hjälpa till med i vardagen, till exempel att dra av vantar eller öppna dörrar. 

15.15 - 16.00 Ann Mårtensson - Funktionsinriktad MusikTerapi, Speakers Corner

På vilket sätt kan vi hjälpa Kalle som har ADHD???
Kan vi på något sätt hjälpa moster Agda som fått Parkinsson!
Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) är en metod som bearbetar människors psykiska och mentala grundfunktioner. Föreläsningen handlar om metoden, den teoretiska bakgrunden och om hur det går till under en musikterapisession.

16.00 - 18.00 Uppvisning av Elhockey med Agera Consulting och Riksgymnasiet, Aktivitetsytan

12.00 - 18.00 Prova-på olika idrotter på Aktivitetsytan löpande under dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter

Beställ kostnadsfri entrebiljett här

10.00 - 10.30 Laurentsio och hans vänner, Speakers Corner
Barnteater med inriktning funktionsnedsättning med Laurentsio Pettersson och Anette Lindén. 

På föreställningen får barnen träffa bl.a. Lambert, Kosse – Bosse, Orvar Bacon, Äggy – Päggy och Orvar Bacons lillebror. Laurentsio är ju 118 cm lång och har därför nära till marken. Det händer att han snubblar ibland (t.ex. på ett bananskal som någon av hans djurvänner har kastat ut ur ladugården.) Man ska inte skräpa ner! Det är bra att tänka på miljön! 

11.00 - 11.30 Uppvisning av service- och signalhundar Aktivitetsytan

12.00 - 12.15 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Speakers Corner

12.30 - 12.45 Bolltäcket bäddar för en god natts sömn - Linus Stridsman, Komikapp, Speakers Corner

Protac Bolltäcke™ är ett medicintekniskt hjälpmedel mot sömnstörningar samt motorisk och psykisk oro hos både barn, vuxna och äldre. Motorisk och psykisk oro gör det svårt att
slappna av och påverkar upplevelsen av kroppen. Bollarnasdjupa sinnesstimulerande tryck, tyngd och tydliga avgränsning av kroppen skapar en lugn, trygg och samlad känsla som ger djupare och bättre sömn och mer energi på dagarna.

13.00 - 14.00 Albin Svensson, idrottsmedarbetare Föreningen Furuboda och Furuboda IF,
Speakers Corner - Handbollen är mitt liv

Idrott har alltid varit Albins stora intresse, men där han växte upp fanns inte möjlighet att idrotta för den som satt i rullstol. Idag är han aktiv idrottare och spelar handboll i både IFK Kristianstad och Svenska Handbollsförbundets Team Sweden.

Albin är utbildad ledare inom idrotten och arbetar på Furuboda KompetensCenter som idrottsledare och föreläsare. Hans främsta uppdrag är att öka kunskapen om idrott och funktionsnedsättning för att fler ska få chansen att bli aktiva inom idrotten.  

Albin kommer att berätta om sin resa från att sitta bredvid och titta på till att bli ledare och förebild för andra.

14.00 Sagohörna med Sofi Poulsen, författare, monter nr 1 INSTÄLLD PGA SJUKDOM!!

15.00 - 16.00 Projektet DISA, Speakers Corner

Projektet DISA, berättelser om hur det är att leva med asperger, ångest, självskadebeteende och en olycka som förändrade livet.

12.00 - 18.00 Prova-på olika idrotter på Aktivitetsytan löpande under dagen

 

 

Läs mer

Visa mindre

Utbildningar för yrkesverksamma inom funktionsnedsättning.

Boka er plats här. OBS! Endast 100 platser, först till kvarn gäller! Kostnad: 300 kr exkl. moms per dag. 

10.15 - 11.15 Louise Ardoris, Nimbusakademien - Tydliggörande pedagogik vid NPF

”Tydliggörande pedagogik vid NPF” handlar om strategier, visulla hjälpmedel och förhållningssätt när vår kommunikation inte räcker till, när personerna vi möter blir överbelastade, eller när bilden de har i huvudet inte stämmer överens med verkligheten. Tydliggörande pedagogik kan vara bron som gör att vi når fram till varandra.

11.30 - 12.30 Susanne Jessen - Bemötande

Föreläsningen tar upp följande områden:

• Att individens perspektiv alltid måste vara utgångsläget.
• Vad är livskvalité och vem avgör?
• Hur det egna bemötandet får konsekvenser för personen med funktionsnedsättning.
• Vikten av att byta utsiktstorn.
• Vems behov styr?
• Etiska dilemman som vi möter i det vardagliga arbetet.

Föredragshållare är Susanne Jessen, pedagogisk handledare och utbildare och har sedan slutet av 70-talet arbetat i olika verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Hon har tidigare arbetat i Kalmar kommun som pedagogisk assistent, enhetschef och pedagogisk handledare. Sedan 1998 har Susanne arbetat för Utbildningscenter Autism.

Susanne är väldigt engagerad i ämnena bemötande och etik och vikten av att väcka frågeställningen ”För Vems Skull?” Susannes engagemang är att arbeta för att den enskilde individen ska få livskvalité i ett livsperspektiv!  Och att verkligen ta den enskildes perspektiv!

13.45 - 15.15 Jack Lukkerz - Funktionsnedsättning och sexualitet

Föreläsningen behandlar sexualitet och bemötandefrågor i relation till intellektuella funktionsnedsättningar. Den bygger på forskning och erfarenheter från fältet och fokuserar dels
på kunskapsläget gällande intellektuella funktionsnedsättningar i relation till teman sexualitet,
kön och HBTQ-frågor, dels frågor rörande professionellt förhållningssätt gällande
sexualitet, normmedvetenhet och metodik. Utrymme för publikfrågor finns i slutet av
föreläsningen (direkt eller via sms).

16.00 - 17.00 Håkan Larsson, Furuboda - Alternativ kommunikation och träning
                      med stöd av iPad och dator

Håkan Larsson - Alternativ kommunikation och träning med stöd av iPad och dator
Håkan Larsson är logoped på Furuboda Folkhögskola och Riksgymnasiet i Kristianstad. Håkan kommer berätta utifrån fallbeskrivningar om olika lösningar att kommunicera via kommunikationskartor och datorbaserade anpassningar samt träningstips. Viktigt att skapa motivation för att kunna komma igång!

 

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Utbildningar för yrkesverksamma inom funktionsnedsättning.

Utbildningarna dag två är tyvärr inställda! För mer information, kontakta bokning@funkaforlivet.se. 

09.00 - 10.00 Erik Wahlgren, Humana -  Hur fungerar LSS och hur borde det fungera?

Erik ger en tydlig bild av hur LSS fungerar med många talande exempel.

Områden som ingår i föreläsningen:
• LSS och Assistansersättning – vad är det och hur fungerar lagstiftningen?
• Nya regler inom personlig assistans.
Med Eriks föreläsning blir det enkelt att förmedla information vidare. Föreläsningen är saklig och objektiv.

11.00 - 12.00 Linda Petersson, Specialpedagogiska skolmyndigheten - Tillgänglighet i lärmiljön

”Seminariet kommer att handla om hur skolor kan arbeta med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever och barn inom skola- och förskolan. Presentationen kommer ge inblick i bakgrund och upplägg av Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och hur verksamheter kan använda värderingsverktygets delar i sitt arbete. ”

14.00 - 15.00 Karin Boskovic, Intressegruppen för assistansberättigade, IfA - "Barnkonventionen blir svensk lag - vad innebär det i den personliga assistansen?

Karin Boskovic har stor erfarenhet av personlig assistans, både privat och yrkesmässigt. Hon har arbetat för IfA sedan 2008 och var under åren 2008-2012 projektledare för arvsfondsprojektet Lyssna! som fokuserade på att utveckla assistanssituationen för barn och unga i Sverige. Karin är idag aktiv inom IfA med intressepolitiskt fokus på barns rättigheter i den personliga assistansen.

 
 
 

Läs mer

Visa mindre