Funka för livet?

Funka för livet är en mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och seniorer. Funka för livet vänder sig även till de som arbetar med personer med funktionsnedsättning, anhöriga och seniorer.

Funka för livets olika delar

Mässor

På mässornas samlas företag, föreningar och organsationer som har produkter och tjänster för personer med  funktionsnedsättning, anhöriga, seniorer och för de som arbetar inom dessa yrken.

Utbildning

De utbildningar som Funka för livet arrangerar riktar sig till dig som arbetar med personer med funktionsnesättning, anhöriga och seniorer. Exempel på yrkesgrupper som utbildningarna riktar sig mot: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, assistenter, politiker, sjukvårds- & omvårdnadspersonal och beslutsfattare med flera.

Funktionscenter

Med hjälp av olika metoder ökas tillgängligheten för personer med funktonsnedsättning.

Sports Camp

För att få fler personer aktiva inom idrott arrangeras Sports Camp där deltagaren får möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter.

Aktivitetsvagn

För skolor, kommuner, företag & organisationer som under en halvdag eller heldag vill få personer med olika funktionsnedsättningar i rörelse. Vi anpassar aktiviteterna efter deltagarnas behov och gör det möjligt för alla att ha en rolig stund.

Välkomna att ringa oss eller skicka ett e-post om ni har frågor. Hitta rätt kontaktperson via denna länken.