Funka för livet Magasin

Läs senaste numret av Funka för livet Magasin

Under 2017 startade vi en alldeles egen tidning, Funka för livet Magasin! Magasinet kommer att ges ut i samband med våra arrangemang och kommer bland annat att innehålla aktuella artiklar inom området funktionsnedsättning samt intressanta reportage. Varje tidning kommer även att ha ett tema om något av våra kommande arrangemang. 

Tidningen kommer att vara rikstäckande och kommer att distribueras i både tryckt och digital form. 

 Missa inte att bli prenumerant för att få tidningen, och ange om du vill ha en tryckt eller digital version! Funka för livet Magasin är kostnadsfri men portokostnad tillkommer med 14 kr per nummer för att få tidningen i tryckt form. 

Målgrupp:
Kommuner, landsting/regioner, företag, förbund och föreningar inom området funktions-nedsättning, samt även privatpersoner med intresse av ämnet. 

Upplaga:
Upplagan styrs utifrån varje arrangemang för att nå de grupper och intressenter som vi anser berörs av information. Tidningen används inför, under och efter varje arrangemang.

Annonsör:
Det går bra att annonsera i magasinet.
Kontakta gärna Maria Johansson på maria@funkaforlivet.se / 0470-73 96 05 för information om annonsstorlekar.

Behöver du hjälp?