Mötesplats om funktionsnedsättning – Borås

Mötesplats om funktionsnedsättning, för privatpersoner med någon form av funktionsnedsättning, anhöriga samt hela professionen inom området.

Syftet med mässan är att visa tjänster, produkter och verksamheter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.

Vid mötesplatsen i Borås är Borås Stad, Region Västra Götaland och Funktionsrätt Borås/Västergötland medarrangörer.

Mötesplatsen i Åhaga mässhallar. Fri entré.

Öppettider:
onsdag 21 november kl. 12:00-18:00
torsdag 22 november kl. 10:00-15:00

För att se Utställarförteckningen klicka här

Mässans programpunkter


21/11 öppna föreläsningar på Speakers Corner:

12.30 – 13.10 Information från Västra Götalandsregionen

13.20 – 14.00 Elaine Johansson – Mänskliga rättigheter och FN-konventionen

14.10 – 15.00 Yasmin Nilsson – Gör plats för mångfald

16.30 – 17.15 Eric Löwenthal – I faderns, sonens, och försäkringskassans namn


22/11 öppna föreläsningar på Speakers Corner:
10.15 – 10.45 Jennica Dahlqvist – Borås Stads medverkan i Funkisfestivalen 2019 

11.00 – 11.40 Lena Mellblad och Herawati Nowak – Tillgänglighetsarbete i Borås Stad

13.00 – 13.40 Jan Ryrlén, IF Elfsborgs – Vi tillsammans

14.00 – 14.40 Kim Lindberg – VIP, en kurs där man stärker självkänslan 


Önskar du att bli utställare? 
Läs mer här

 

KONTAKT
Projektledning/praktiska frågor:

Victor Gröön
victor@funkaforlivet.se
0709-23 89 83