Följande företag/organisationer/verksamheter/föreningar finns på plats som utställare på Funka för livet mötesplats i Borås 21-22/11:

 

Afasiföreningen I södra Älvsborg

Alminia

Anna Hallgren

Autoadapt

Attention Borås

Autism & Aspergerföreningen VG Söder

Borås Stad

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

Budeye
Vi på Dalslands App utveckling skapar kognitiva hjälpmedels appar riktade till personer med en NPF problematik.
Vår produkt BudEye är en kalender app som hjälper användaren att strukturera sin vardag. Detta genom att använda oss av bildstöds notiser. Föräldrar och personal kan enkelt administrera användarnas kalender via sin enhet för att minimera oväntade händelser för användaren.

Bröstcancerföreningen Viola

Cadiform

Cado

DHR Borås

Diabetesföreningen i Borås

FAS – Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

FUB Borås

Funktionsrätt Borås

Funktionsrätt Västra Götaland

Föreningen Borås-Ulricehamn HjärtLung

GN Hearing

Guldmann

Habiliteringen Riksgymnasiet (Projekt StrÅng)

Hags

Hand i hand

Hela Sveriges Assistans

HRF Hörselskadades Riksförbund Borås

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft & Projekt Hjärnpunkten

Humana Personlig Assistans

Hälsohögskolan i Jönköping
Uppdragsverksamheten vid Hälsohögskolan i Jönköping erbjuder ett stort utbud av kortare eller längre kurser för yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning.

Högskolan i Borås
Hos oss kan du välja bland 59 utbildningsprogram på olika nivåer. Vi erbjuder unika utbildningar inom tio områden, flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar studenter från hela Sverige. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Inerventions

Knop Rehatek

Kvistberga

LaSSe Brukarstödcenter

LIB Luck & InredningsBolaget
Bostadsanpassning är en utmaning som vi gärna delar med våra kunder. Vid planeringen tillför vi produkter, koncept och kompletterande tjänster. I samarbetet prioriterar vi de åtgärder som ger störst nytta i förhållande till kostnaden för att utföra dem. Idag levererar vi köksförnyelse och badrumsinredningar med optimalt utnyttjande av befintliga utrymmen. Vår målsättning är att göra bostadsanpassning lika långsiktigt lönsam för våra kunder som för samhället i stort.

Made for movement

Marks kommun

Matting

Medi Sweden

Molico

Mondian

NC Nordic Care

Nationellt Kompetenscenter Anhöriga

Neuro Borås

Novato Medic
Novato Medic AB presenterar framtidens hälsohjälpmedel.
Pulserad elektromagnetisk terapi, allmänt känd som PEMF (Pulserande Elektro Magnetiskt Fält), är energi medicin. Elektromagnetisk terapi är skapad enligt jordens egen elektromagnetiska puls för att förbättra cirkulationen och cellomsättningen. Människokroppar är levande på grund av elektromagnetiska utbyten mellan celler.

Parkinsonföreningen Södra Älvsborg

Perago

Personskadeförbundet RTP Borås

PRO Samorganisation Borås

Reumatikerföreningen Borås

Riksfärdtjänsten Sverige/Teletal

RSMH Tryggheten i Borås

SKPF – Pensionärerna i Borås

Specsavers Borås

Synskadades Förening Borås

Stallyckan i Mark
Stallyckan i Mark är en tillgänglighetsanpassad liten hästgård som vill göra djur och natur tillgängligt för alla. Gården bedriver idag flera olika verksamheter, bland annat daglig verksamhet i liten skala. Gården har också ett samarbete med elevhälsan och olika skolor och tar där igenom emot skolelever som av olika anledningar inte tar sig till skolan. På eftermiddagarna tar gården emot personer med funktionsnedsättningar för fritidsridning eller enskild aktivitetstid. Allt arbete är målinriktad och bygger helt på deltagarnas egna önskemål och behov. Stallyckan erbjuder också inspirerande föreläsningar om sitt arbete och sina arbetsmetoder.

Starmobility

Svenska Service & Signalhundsförbundet

Särnmark Assistans

Unga Funkisar

Valjeviken folkhögskola & rehabilitering

VELA

Wolturnus

Västergötlands Parasportförbund

Västra Götalands Regionen

Ädelfors Folkhögskola